SVT och Aschberg

Strix+SVT.jpg

Aschbergs enda syfte med sin programmakarverksamhet är att tjäna pengar – eller baljor med stålar, som han väl själv skulle vilja kalla det. Det kan eventuellt i och för sig anses legitimt, under förutsättning att hans verksamhet är legitim, d.v.s. i överensstämmelse med lagen.

Att  FÖRNEDRA, TRAKASSERA, MOBBA, KRÄNKA, UTSÄTTA ANNAN FÖR FARA
är såvitt bekant ännu icke lagligt tillåtet och kan väl inte heller idag anses stå i överensstämmelse med det som kallas god ton – ett för Aschberg helt obekant begrepp, liksom god smak.

expressbladet_ani2.gif

Anser SVT att det är förenligt med public-service-uppdraget att – genom att köpa in Strix "practical jokes" och "bus" – understödja en verksamhet som

FÖRNEDRAR
TRAKASSERAR
MOBBAR
KRÄNKER
UTSÄTTER ANNAN FÖR FARA?

Anser SVT att TV-licenspengarna skall gå till produktion av stötande, sårande, kränkande, kriminella program? Hur vill SVT motivera ett sådant beslut i så fall? – Saken är så allvarlig att de på SVT som är ansvariga – om de vill bli erkända som ansvarsfulla – måste ta konsekvenserna och avgå i stället för att, som hittills, komma med undanglidande, till intet förpliktande uttalanden, som vittnar om deras ansvarslöshet.


Till huvudsidan In Arcadia backani.gif